Mūsu projekti


2024. GADA MARTS

PROJEKTS “SAULES ELEKTROSTACIJAS UZSTĀDĪŠANA”

SIA "Gammaplast" ir apstrādes nozares uzņēmums ar ļoti augstu elektroenerģijas patēriņu. Ap 98% no patēriņa aiziet tehnoloģisko procesu nodrošināšanai (iekārtu darbināšanai), elektroenerģijas cenai ir būtiskā ietekmē uz produkcijas pašizmaksu. Saules paneļu elektrostacijas ar jaudu 436 kW izveide ļaus samazināt elektroenerģijas izmaksas un nodrošināt stabilu enerģijas ražošanu pašu spēkiem.

2023. GADA DECEMBRIS

PROJEKTS “IEKĀRTU NOMAIŅA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI SIA GAMMAPLAST RAŽOTNĒ”

SIA „Gammaplast” veiksmīgi noslēgusi projekta „Iekārtu nomaiņa energoefektivitātes uzlabošanai SIA Gammaplast ražotnē” īstenošanu.

2023. GADA NOVEMRIS

PROJEKTS “IEKĀRTU NOMAIŅA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI SIA GAMMAPLAST RAŽOTNĒ”

SIA „Gammaplast” noslēdz projekta „Iekārtu nomaiņa energoefektivitātes uzlabošanai SIA Gammaplast ražotnē” īstenošanu. Ir pabeigta pēdējā projekta aktivitāte: iekārta piegādāta un pieņemta ekspluatācijā. Novembrī tiek iesniegts noslēguma maksājuma pieprasījums.

2023. GADA SEPTEMBRIS

PROJEKTS “IEKĀRTU NOMAIŅA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI SIA GAMMAPLAST RAŽOTNĒ”

SIA „Gammaplast” turpina projekta „Iekārtu nomaiņa energoefektivitātes uzlabošanai SIA Gammaplast ražotnē” īstenošanu. Turpinās pēdējās projekta aktivitātes īstenošana: iekārta tiek ražota piegādātāja rūpnīcā, plānotais piegādes laiks ir oktobris.

2023. GADS

PROJEKTS “SIA GAMMAPLAST PRODUKTU TIEŠSAISTES TIRDZNIECĪBAS RESURSA IZVEIDE”

SIA "Gammaplast" ir noslēdzis 2016. gada 27.maijā līgumu Nr. Nr. SKV-L-2016/382 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta ietvaros 2023. gadā uzņēmums būtiski modernizējis savu tīmekļvietni un izveidojis interneta veikalu.

2023. GADA JŪNIJS

PROJEKTS “IEKĀRTU NOMAIŅA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI SIA GAMMAPLAST RAŽOTNĒ”

SIA "Gammaplast" turpina projekta „Iekārtu nomaiņa energoefektivitātes uzlabošanai SIA
"Gammaplast" ražotnē” īstenošanu.

Līguma grozījumi saskaņoti ar CFLA. Uzsākta pēdējās projekta aktivitātes īstenošana:
noslēgts līgums ar piegādātāju un samaksāts avanss 30%.

2023. GADA MARTS

PROJEKTS "IEKĀRTU NOMAIŅA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI SIA GAMMAPLAST RAŽOTNĒ"

SIA "Gammaplast" turpina projekta „Iekārtu nomaiņa energoefektivitātes uzlabošanai SIA "Gammaplast" ražotnē" īstenošanu.

Iesniegto līgumu grozījumu saskaņošana tuvojas noslēgumam un plānots, ka aprīlī līguma grozījumi tiks parakstīti. Tas nozīmēs projekta pēdējās aktivitātes īstenošanas uzsākšanu.

2022. GADA DECEMRIS

PROJEKTS “IEKĀRTU NOMAIŅA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI SIA GAMMAPLAST RAŽOTNĒ”

SIA "Gammaplast" turpina projekta "Iekārtu nomaiņa energoefektivitātes uzlabošanai SIA "Gammaplast" ražotnē" īstenošanu.

Tika iesniegts maksājuma pieprasījums Nr. 4, kas nozīmē trešās projekta iekārtas iegādes aktivitātes pabeigšanu. Ar mērķi nodrošināt projekta mērķa sasniegšanu, uzlabot plānoto energoefektivitāti un resursu izmantošanu, CFLA iesniegts lūgums veikt līguma grozījumus attiecībā uz palikušās HDPE iekārtas iegādi, atļaut veikt jaunu iepirkumu.

2022. GADA SEPTEMBRIS

PROJEKTS “IEKĀRTU NOMAIŅA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI SIA GAMMAPLAST RAŽOTNĒ”

SIA "Gammaplast" turpina projekta īstenošanu.

Tiek iesniegts maksājuma pieprasījums Nr. 3, kura ietvaros tiek līdzfinansēta projekta trešās iekārtas HDPE 10.0-25.0L kannu ražošanai ar ekstrūzijas pūšanas metodi iegāde. Strauji mainoties tirgus un ekonomikas situācijai, uzņēmums apsver iespējas veikt grozījumus projekta īstenošanā, nemainot projekta īstenošanas mērķus un līguma ar CFLA nosacījumus.

2022. GADA JŪNIJS

PROJEKTS "IEKĀRTU NOMAIŅA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI SIA GAMMAPLAST RAŽOTNĒ"

SIA "Gammaplast" turpina projekta īstenošanu. Ir pilnībā pabeigtas projekta aktivitātes "Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde HDPE 0,1-5,0L kannu ražošanai ar ekstrūzijas pūšanas metodi (ar 1 ligzdu)" un "Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu (jaunās saspiestā gaisa sistēmas) iegāde".

Maksājuma pieprasījums Nr. 2 ir apstiprināts un saņemts ES struktūrfondu līdzfinansējums. Tiek gatavs avansa saņemšanas pieprasījums, lai veiktu nākamo maksājumu iekārtu, kas tiks uzstādīta aktivitātes "Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde HDPE 10.0-25.0L kannu ražošanai ar ekstrūzijas pūšanas metodi" ietvaros.

2022. GADA MARTS

PROJEKTS "IEKĀRTU NOMAIŅA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI SIA GAMMAPLAST RAŽOTNĒ"

SIA "Gammaplast" turpina projekta īstenošanu. Ir pilnībā pabeigtas projekta aktivitātes "Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde HDPE 0,1-5,0L kannu ražošanai ar ekstrūzijas pūšanas metodi (ar 1 ligzdu)" un "Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu (jaunās saspiestā gaisa sistēmas) iegāde".

Ir veikts avansa maksājums par iekārtu, kas tiks uzstādīta aktivitātes “Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde HDPE 10.0-25.0L kannu ražošanai ar ekstrūzijas pūšanas metodi” ietvaros. Maksājuma pieprasījums Nr. 1 ir apstiprināts un saņemts ES struktūrfondu līdzfinansējums. Tiek iesniegts maksājuma pieprasījums nr.2.

2021. GADA DECEMBRIS

PROJEKTS “IEKĀRTU NOMAIŅA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI SIA GAMMAPLAST RAŽOTNĒ”

SIA "Gammaplast" turpina projekta īstenošanu. Ir iegādāta un uzstādīta iekārta aktivitātes "Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde HDPE 0,1-5,0L kannu ražošanai ar ekstrūzijas pūšanas metodi (ar 1 ligzdu)" ietvaros. Ir uzsākta aktivitātes "Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu (jaunās saspiestā gaisa sistēmas) iegāde" īstenošana. Ir sagatavots un iesniegts maksājuma pieprasījums nr.1.

2021. GADA AUGUSTS

PROJEKTS “IEKĀRTU NOMAIŅA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI SIA GAMMAPLAST RAŽOTNĒ”

SIA "Gammaplast" ir noslēgusi līgumu Nr. Nr. 4.1.1.0/20/A/046 ar v/a "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" par projekta "Iekārtu nomaiņa energoefektivitātes uzlabošanai SIA "Gammaplast" ražotnē" īstenošanu. Projekta mērķis – veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes rūpniecības nozarē (plastmasas izstrādājumu ražošanā), veicot energoefektivitāti veicinošus pasākumus ražošanas procesā, tādējādi ievērojami samazinot uzņēmuma ražošanas procesu nodrošināšanai nepieciešamo enerģijas patēriņu. Projekta ietvaros plānots iegādāties energoefektīvākās ražošanas tehnoloģiskās iekārtas, kas aizstāj esošās ražošanas tehnoloģiskās iekārtas. Plānotais enerģijas ietaupījums pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir 23% gadā. Piegādātās enerģijas ietaupījums: 740 564 kWh/gadā. Projekta kopējie izdevumi: 1 494 114,42 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 1 254 284,47 EUR.